Saviors Of Earth

The Unification Epicenter of True Lightworkers

Pateo Nieuwsbrief (van 7 september 2012)

 • De oude politiek is failliet. Nu is de tijd van vernieuwing.
 • Wat betekenen de namen van de politieke partijen nu echt?
 • De SOPN biedt ruimte aan alle zienswijzen
 • Verkeert Nederland in een identiteitscrisis?
 • Toch nog een beetje zendtijd voor de SOPN

De oude politiek is failliet. Nu is de tijd van vernieuwing

De oude politiek is failliet. De oude politiek heeft compleet gefaald in het aanpakken van de grote problemen in onze samenleving. Sterker nog, de zittende partijen hebben deze problemen alleen maar groter gemaakt. De zorgkosten zijn geëxplodeerd, terwijl de gezondheidsbeleving steeds verder achteruit holt. De schuldencrisis zakt steeds dieper in de rode cijfers. Zelfs de voedselbanken hebben nu al wachtlijsten, die steeds langer worden. En ondertussen debatteren de lijsttrekkers van deze oude partijen over de vraag of Griekenland haar schulden zal gaan terugbetalen. Gelukkig zijn er inmiddels steeds meer mensen die deze doorzichtige afleidingstactiek doorhebben. Oude politiek is struisvogelpolitiek. Deze politici steken hun kop liever in het zand dan dat ze het over de werkelijke oorzaak van al onze problemen durven te hebben, namelijk de overheersing van onze samenleving door het Grote Geld. Stemmen op een oude partij is daarom kiezen voor het nog verder verergeren van alle problemen. Ook niet stemmen of stemmen op een andere nieuwkomer heeft volgens mij geen enkele zin, omdat alleen de SOPN de kern van de problematiek wil aanpakken.

Nu is de tijd van vernieuwing. Aanstaande woensdag hebben we de kans om het roer in Nederland 180 graden om te gooien. Alleen op die manier voorkomen we dat we zeer binnenkort over de rand in de afgrond zullen donderen. Wie snelle en blijvende oplossingen wil, die stemt op 12 september voor de SOPN. Ik garandeer dat bij de uitvoering van het SOPN-partijprogramma de oorzaken van al onze problemen binnen drie jaar verholpen zullen zijn. Daarmee zorgt de SOPN uiteindelijk voor een zorgeloos leven voor ons allemaal. En wie wil dat nu niet? Daarom beschouwt de SOPN zichzelf ook als een volksbeweging. Wij, het Nederlandse volk, willen allemaal een zorgeloos leven, waarin we in alle vrijheid onze eigen levenspaden mogen uitstippelen.

Wat betekenen de namen van de politieke partijen nu echt?

De afkortingen van de namen van de politieke partijen zijn inmiddels zo bekend dat steeds meer mensen niet weten wat de oorspronkelijke betekennissen van deze afkortingen zijn. Dat is volgens mij ook helemaal niet erg, want in de praktijk dekken deze benamingen volstrekt niet de werkelijke lading van deze partijen. Al eerder kon op Pateo.nl worden gelezen dat partijen als CDA en VVD ronduit tegen het gebruik zijn van het zeer democratische instrument van de volksraadpleging of referendum (link). De D in deze afkortingen kan daarom dus maar beter niet naar ‘democratisch’ verwijzen wanneer we het hebben over de werkelijke inhoud van deze oude partijen. Waar staan deze afkortingen dan wel voor? Mijn voorstel voor de nieuwe, waarheidsgetrouwe namen van deze partijen is als volgt:

 • PVV: partij voor Polarisering, Verdachtmaking en Vreemdelingenhaat
 • VVD: Veelverdienerspartij voor Volksverlakkerij en Demagogie
 • CDA: Christelijke, Dogmatische Achterblijvers
 • D66: Dwaalspoor sinds 1966
 • PVDA: Partij voor Volksverraad via Diefstal van Arbeiders
 • SOPN: volksbeweging voor Samenhang, Openheid, Participatie en Natuurzuiverheid

De SOPN biedt ruimte aan alle zienswijzen

Vind je wellicht dat er geen harde woorden gebruikt mogen worden om ruim 40 jaar schijndemocratie te ontmaskeren? Dat soort reactie krijg ik namelijk wel eens. Al meer dan 40 jaar worden we keihard voorgelogen, bedrogen en bestolen door de VVD, het CDA, de PvdA en D66. Iedereen weet diep van binnen echt wel dat dit waar is. Daarom noem ik in alle openheid deze partijen criminele organisaties. Ze hebben namelijk niet de belangen van de Nederlandse bevolking gediend, maar die van de banken en de multinationals. Daarom worden ook de ‘kopstukken’ van alleen deze partijen uitgenodigd voor de antidemocratische Bilderbergconferenties.

Opvallend veel SOPN-stemmers vinden dat dergelijke harde woorden richting deze zogenaamde ‘respectabele’ partijen niet gepast zouden zijn. Gelukkig biedt de SOPN ruimte aan alle zienswijzen, en dus ook aan die van haar lijsttrekker. Ik ben namelijk van mening dat we middenin een informatieoorlog zitten die gaat over de macht over de massa. In mijn ogen is het echt niet zo moeilijk om nu al, terwijl deze oorlog nog in volle gang is, in te zien wie fout is in deze oorlog. De foute, met de overheersers meeheulende volksverraders in deze informatieoorlog noemen zich namelijk VVD, CDA, PvdA en D66. Ga ik nu wel te ver? Nee, dat kan niet, want dat is mijn zienswijze, en ik heb het volste recht om mijn mening daarover in alle vrijheid te uiten. Uiteindelijk wil ik, net als denk ik iedereen, verzoening van alle mensen. Maar voordat het zover is zal er toch eerst een einde moeten komen aan die afschuwelijke informatieoorlog. En met dat doel doet de SOPN mee aan de komende verkiezingen. Want zodra we een echte volksomroep hebben (wat één van de punten is uit het SOPN-partijprogramma), waarmee een einde komt aan de collaboratie door de huidige publieke omroepen (die nota bene worden betaald door ons allemaal) met de propagandamachine van het Grote Geld, komt er ook een einde aan de informatieoorlog in Nederland. Een enorme verkiezingsoverwinning voor de SOPN betekent dat in ons land de stekker uit die propagandamachine gaat. En daarvoor is het volgens mij inmiddels de hoogste tijd.

Verkeert Nederland in een identiteitscrisis?

Alsof we nog niet genoeg crises hebben, probeert SOPN-kandidaat Ad van Rooij om Nederland daarbovenop ook nog een identiteitscrisis te geven. Zoals gezegd biedt de SOPN ruimte aan alle zienswijzen, en dus ook aan die van iemand die al vele jaren rechtszaken voert tegen onze staat. Wat ik echter zelf al vrij vroeg in mijn leven heb mogen ontdekken is dat er een groot verschil is tussen ‘gelijk hebben’ en ‘gelijk krijgen’. Iedereen heeft namelijk op ieders eigen manier gelijk. Maar het is aan ons samen om te bepalen wiens gelijk het gelijk van ons allemaal wordt. En daar gaat dan ook de informatieoorlog over. We kunnen namelijk als samenleving onze eigen waarheid kiezen. Sinds 2008 hebben bijvoorbeeld de IJslanders besloten dat ze onschuldig zijn aan de schulden die waren voortgekomen uit hebzucht. En sindsdien gaat het IJsland weer voor de wind. Wie dat ook in Nederland wil, die stemt op 12 september voor de SOPN.

Maar goed, we hadden het over klokkenluider Ad van Rooij. Volgens hem is het grondgebied van Nederland na afloop de Duitse bezetting in 1945 niet op een juridisch geldige wijze teruggegeven aan de Nederlanders. Hij concludeert hieruit dat de huidige Staat der Nederlanden niet zou bestaan, en dat alle besluiten die de afgelopen 67 jaren door deze, volgens hem ongrondrechtelijke Staat zijn genomen ongeldig zouden zijn. Ad vindt dat hij daarin onomstotelijk gelijk heeft. De grote vraag is nu of hij daarin ook gelijk gaat krijgen, van wie hij eventueel gelijk krijgt en of dat gelijk dan ook in Nederland wordt erkend. Veelvuldig stuurt Ad berichten uit waarin het volgens hem nu echt 100% zeker is dat hij daarin toch echt gelijk gaat krijgen. Mijn standpunt daarin is echter: eerst zien, dan geloven. Het officiële SOPN-standpunt hierin is: de SOPN wil 100% openheid over alles in het publieke domein, en daarmee dus ook over deze zaak.

In de veelbesproken persconferentie van de SOPN op 29 augustus j.l. in het Haagse Nieuwspoort is onder andere de zienswijze van Ad naar buiten gebracht, omdat de SOPN dus 100% openheid wil, ook in deze zaak. Gisteren bij opnieuw een SOPN-persconferentie, deze keer in het Brabantse Nijnsel nabij Eindhoven, heeft Ad via een skype-verbinding zijn zienswijze nogmaals toegelicht. En komende maandagavond is Ad te gast in mijn wekelijkse radiotalkshow (link). Voor zover ik weet is nog niet één onderzoeksjournalist op deze zaak gedoken. Blijkbaar zullen we eerst op de uitspraak van het Grondwettelijk Hof in België moeten wachten, voordat Ad wellicht serieus genomen gaat worden door de mainstream media.

Toch nog een beetje zendtijd voor de SOPN

Dat de nieuwe partijen worden gediscrimineerd bij de debatten en praatprogramma’s op de landelijke televisie kan niemand ontkennen. Dat is, voor alle duidelijkheid, een openlijke overtreding van het eerste artikel van onze grondwet. Maar blijkbaar vinden we dat geen echt probleem, deze aanhoudende wetsovertredingen door de mainstream media. De SOPN koestert daarom maar haar optreden in de actualiteitenrubriek van EenVandaag (link), die in het regionale praatprogramma van Gelderland Vandaag! (link) en het portret dat Politiek24 van mij maakte (link). Dit is al met al toch een zeer schrale oogst vergeleken met alle extra zendtijd voor de oude partijen. Ook dit kan gelukkig helpen om kiesgerechtigde Nederlanders te laten inzien dat hier iets totaal niet klopt. En dan heb ik het nog niet eens over het tenenkrommende niveau van de uitspraken van mijn collega-lijsttrekkers. De oude politiek is bezig met haar laatste stuiptrekkingen. Geven we haar op 12 september het nekschot, of laten we haar een natuurlijke dood sterven? Verlos de oude politiek uit haar lijden, en kies daartoe voor de SOPN.

Bedankt voor het lezen van deze Nieuwsbrief.

Laten we ons liefdevol verbinden voor een zorgeloze wereld.

Met warme hartegroet vanuit Zeist,

Johan Oldenkamp

Pateo.nl onthult heelheid

SOPN.org: Stem voor een Nieuwe Wereld

Linkjes werken alleen op de webpagina van deze Nieuwsbrief

Deze Nieuwsbrief wordt niet alleen via de email verstuurd, maar wordt ook gelijktijdig online gezet via het Nieuws op het Nederlandstalige deel van Pateo.nl. De aangegeven linkjes werken alleen bij de online versie, waar soms ook een illustratie te zien is. Via de email worden geen webadressen en plaatjes meegestuurd omdat de Nieuwsbrief dan veelal wordt tegengehouden door een spamfilter.

Af- of aanmelden

Dit is de twintigste Nieuwsbrief van Pateo (link). Wil je deze Nieuwsbrief niet langer in jouw mailbox ontvangen, stuur dan even een berichtje naar Nieuwsbrief (at) Pateo.nl met als onderwerp ‘Afmelding Nieuwsbrief’ (alleen wanneer deze Nieuwsbrief niet is doorgestuurd). Door ‘Aanmelding Nieuwsbrief’ naar hetzelfde emailadres te sturen doe je het omgekeerde.

Views: 23

Replies to This Discussion

RSS

SoE Visitors

 

  

© 2023   Created by Besimi.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service