Saviors Of Earth

The Unification Epicenter of True Lightworkers


Graag nodig ik jullie uit voor een nieuwe beweging in Nederland: Nieuw Bewust Nederland !!

Een nieuwe beweging die ook een politieke tak in oprichting heeft. Dat belooft dus nog wat.

http://nieuwbewustnederland.ning.com
ONE SOUL, ONE HEARTBEAT, ONE KNOWLEDGE; THE TRUE ESSENCE OF LIFE

Het Nieuwe Bewust Zijn

Iedereen onder ons voelt of weet dat er een verandering in het bewust Zijn gaande is. Iedereen weet diep van binnen dat er een verandering is in de wereld, een verandering in onze maatschappij, een verandering in het denkbeeld en handelen in mensen, een verandering in onszelf. Overal wordt je met die verandering geconfronteerd, op televisie, via het internet, de kredietcrisis en de mensen om je heen die niet gelukkig zijn. Ook lijkt ineens het volgen van je intuïtie een algemeen aanvaard begrip.

Er zijn mensen die op de hoogte zijn van de komende verandering, door wat er in de media wordt geschetst. Er zijn mensen die angst voelen voor wat gaat komen, omdat waar wij naar toe lijken te gaan zover van ons dagelijks bestaan afligt. Er leeft angst omdat we moeten gaan loslaten waaraan we zo gehecht zijn geraakt en wat zo veilig lijkt. Die angst komt voort uit ons eigen ego. Het ego dat zich verbonden heeft in ons hele leven. Het ego dat de ruimte heeft genomen in ons Zijn tijdens onze vroege jeugd. Tijdens een kwetsbaar moment waarin we even geen onvoorwaardelijke liefde hebben gevoeld. Een moment waarin we zijn afgewezen in die liefde en wij in die basisbehoefte niet zijn vervuld. Wij hebben allemaal op dat moment niet-eigen gedrag ontwikkeld om te overleven. Het ego heeft ons dat geleerd want het herinnerde ons aan die afwijzing en die pijn. Wij werden op dat moment afhankelijk van het ego, het ego hielp ons in de lastige situaties tijdens ons leven.

Iedereen komt op de wereld als een puur en goddelijk wezen, vol onvoorwaardelijke liefde. Door omstandigheden en om te overleven zijn wij die bron van onvoorwaardelijke liefde los gaan laten. De maatschappij was hard en anders dan wij en het was voor onszelf en onze ouders niet meer dan een kwestie van aanpassen. Met dit ontwikkelde niet-eigen gedrag konden we ons staande houden in de verwachtingen die de maatschappij van ons had.

Verwachtingen hadden we allemaal, ook ten aanzien van anderen, ons werk en de relatie waarin wij ons bevonden. Verwachtingen om daarin het geluk te vinden, het geluk zoals wij ons diep van binnen konden herinneren. Verwachtingen dat wij daarin de vervulling van die behoefte zouden vinden. Hoe vaak is niet gebleken dat wat we ook deden het geluk niet buiten onszelf te vinden was. Het leven stelde ons regelmatig teleur en de behoefte om onze eigenheid terug te vinden werd steeds groter. Aanpassen werd ineens een allergie, een bron van stress. We werden ons bewust van een verandering diep in onszelf.

Díe bewustwording, dát leerproces is al heel lang bij heel veel mensen aan de gang. Het is een natuurlijk levensproces. Het proces tot zelfbewustwording in mensen gaat nu alleen sneller en sneller. De vrijgekomen informatie over het nieuwe tijdperk dwingt ons allemaal na te denken over wie we zijn, wat we willen en wat werkelijk bij onze eigenheid past. Wij leven in een tijd dat we terug gaan naar de liefde in onszelf, terug gaan naar de oorspronkelijke bron, die goddelijke puurheid waarmee we ons leven zijn begonnen.

Onvoorwaardelijke liefde voor jezelf en anderen geeft een gevoel van volkomen geluk in alles, een gevoel van vrijheid. Die liefde is ook een staat van Zijn waar het ego niet kan leven. Het ego zal zich daarom proberen vast te houden, zal proberen te overleven. Het heeft grip op ons denken en ons gevoel door in te praten op je angst waardoor die beperkende en negatieve gedachten ontstaan. Het ego wil grip houden door je wijs te maken dat bevestiging door anderen voor wie je bent belangrijk is. Dat geld, macht en status het allerbelangrijkste is en hierdoor die bevestiging te halen is. Dat intelligentie zo belangrijk is. Negatieve emoties komen voort uit het ego omdat het ons herinnert aan de pijn van afwijzing, we krijgen niet wat we willen, waar wij behoefte aan hebben. Zoals verlies van een situatie waar wij gehecht aan zijn geraakt omdat het ons zekerheden gaf.

Het ego zit hem niet in het feit of je wel of niet in een grote auto rijdt, of je wel of niet in een groot huis woont, of je wel of niet een belangrijke functie binnen de maatschappij hebt. Het ego zit hem in de gedachte erachter, of de intentie voortkomt uit de behoefte aan bevestiging, de behoefte aan aandacht, om eindelijk gehoord en gezien te worden. Hechten en vasthouden is een ego intentie, je ratio komt vaak voort uit het ego.

Díe ego intentie is waar we bewuste aandacht aan dienen te geven. Die ego intentie gaan we tijdens ons proces ook herkennen, in onszelf en in anderen. We mogen het ego accepteren, het heeft ons lang een dienst bewezen. Zodra we die ego beperkende gedachten accepteren in onszelf, begrijpen waarom het is ontstaan, zal het verdwijnen.

Liefde in onszelf zal gaan groeien en zal zich nestelen in ons hele Zijn, in ons voelen, denken en handelen. We gaan de wereld anders bekijken, met meer bewuste aandacht. Die liefde is een onuitputtelijke bron die wij allemaal gaan ervaren. Liefde voor onszelf om wie we zijn, liefde voor anderen om wie zij zijn met hun eigenheid en hun talenten.

Bewust Zijn betekent ook bewuste aandacht voor het moment en bewust aanwezig in het moment met de ander. Bewuste aandacht voor onze zuivere intenties en dit kunnen doorvoeren in ons handelen.

Iedereen heeft ook in zijn of haar leven op een bepaald moment verkeerde keuzes gemaakt. We kijken niet meer terug. Op dat moment konden we niet anders, we hadden de vermogens en kracht niet om het beter te doen. Nu zijn we wijzer, we hebben geleerd en dat was de bedoeling van ons leven. Ons bestaan op aarde was een leerschool zodat wij allen klaar zouden zijn voor een andere dimensie. Er is in liefde geen oordeel naar een ander want ieder beleeft het leven op zijn of haar manier. Het ego heeft ook ooit liefde gekend, is ook ooit gekwetst en afgewezen daarin en heeft een manier gevonden om er mee te leren leven, te overleven. We hebben geleefd in een maatschappij die functioneerde op negativiteit en ego. We kunnen pas het goede waarderen als we ook de andere kant hebben ervaren.

Een zuivering gaat plaatsvinden in iedereen, het is tijd, het is... Voor de een zal de zuivering makkelijker gaan dan voor de ander. Compassie voor de ander en het proces waar de ander doorheen gaat is liefde. Jij bent wie je bent, ook de ander is wie hij of zij is. Dat is de ander in zijn waarde laten. Het geluk vinden we in onszelf en hetgeen we hier op aarde moeten doen met onze talenten, wijsheid en kennis.

Onvoorwaardelijke liefde is de eerste fase na de acceptatie en het loslaten van de zekerheden, wanneer je doet wat je gevoel je ingeeft. Wat er ontstaat is een constant gevoel van geluk. Dit gevoel ga je uitstralen en mensen om je heen gaan dit zien. Er is geen angst meer en je kunt alles aan.

Daarna komt een Hogere staat van Zijn waarbij meer en meer informatie over de toekomst en ons bestaan vanuit het diepe weten naar boven komt. In die fase kunnen we ook die informatie aan en verbinden wij ons met de hele schepping. Dit diepe weten leeft in ieder mens, dit diepe weten verbindt ons als mensen. Goddelijke ervaringen gaan zich voordoen.

Wij willen iedereen steunen in dit proces, in gedachten en in daden. Wij vragen ook jullie tijdens het proces van zelfbewustwording respect te hebben voor iedereen die dit nu doormaakt. Ouderen in onze samenleving zijn of komen in een staat van berusting, ook dementie heeft een reden. Die mensen die het moeilijk hebben mogen onze steun en liefde ontvangen. Bewust Zijn betekent ook geen oordeel hebben voor de manier waarop men dit doet, het is ieders eigen pad dat men moet volgen, ieders eigen leerproces. Weet dat dit proces in alle mensen gaat plaatsvinden. Wij zullen allemaal die onvoorwaardelijk liefde voelen en uitdragen naar elkaar. Wij zullen overgaan naar een samenleving die gebaseerd is op ethiek en zuiverheid en alles gaat volgen een Hoger plan. We hoeven ons geen zorgen te maken als we het ego kunnen loslaten. Degene die dit proces al doormaken of al in een Hoger staat van Zijn functioneren hebben ook de taak om anderen in die overgang te begeleiden. Zachtmoedigheid is belangrijk en steun en begeleid anderen vanuit je eigenheid, je talenten en kennis.

De weg waarlangs zal niet voor iedereen makkelijk zijn. Weet dat op momenten dat het zwaar zal zijn het Licht zal verschijnen en ons zal begeleiden op die momenten. Het Licht dat al leeft in mensen. Vertrouwen en overlaten is belangrijk. Het diepe weten, onze intuïtie volgen is belangrijk. Intuïtie is het gevoel dat je iets zeker weet, het gevoel dat je energie geeft. Tegen die intuïtie ingaan is merkbaar in je lichaam, een knoop in je buik, een drukkend gevoel net naast je maag. Je intuïtie volgen is het gevoel dat je open gaat, het gevoel dat je lichter wordt. Een ware last valt van je af. Intuïtie zal zich verder ontwikkelen en hiermee ook je andere zintuigen. In kinderen en jongeren is dit al herkenbaar. Vertrouw op die intuïtie, dat is de weg naar de ware bron. Liefde bevindt zich in iedereen en is wat ons allemaal verbindt. Die liefde herkent zich in het collectieve weten, een kracht die immens groot is. Het is een positieve energie waarin het ego niet kan komen. Richt je dus op de positieve intenties in jezelf en laat in liefde alle beperkingen los. Acceptatie is waar het om gaat, het komt zoals het komt.

Verbindt je ook niet meer met negatieve energie. Bij iedere gedachte heeft het ego weer grip. Het zuigt ons leeg als parasieten, maakt ons moe en somber. Herken die gedachten en stop het, het ego krijgt van ons geen energie meer. Sommigen onder ons ervaren verschijningen. Vraag je ook af waarom er in die Hogere staat van Zijn geen entiteiten zijn.

Het kan zijn dat we maatschappelijk hinder gaan ondervinden van de hele verandering in het Bewust Zijn. Het grote ego zal ook zijn weg terug niet zomaar nemen. Wij verbinden ons nu via het internet, dit is een zeer krachtig maar ook een kwetsbaar medium. Mocht het in de toekomst zover komen dat internet niet meer werkt, weet dan dat het grote netwerk van liefde klaar zal staan om iedereen te begeleiden. Krachtenbundeling vanuit het Licht en liefde vindt al plaats. Constructieve alternatieven en oplossingen liggen klaar.

Wij gaan een mooie toekomst tegemoet, een toekomst zonder zorgen. Wij zijn allemaal hier op aarde, in Nederland omdat wij samen in staat zijn met onze kennis, talenten en eigenheid die overgang te kunnen doormaken, hierin te kunnen bijdragen. Wij zijn allen klaar om die verantwoordelijk te kunnen dragen. De verantwoordelijk om voor onze jeugd een nieuwe toekomst te creëren. Een toekomst waarin ook zij allemaal zichzelf mogen zijn.

ONE SOUL, ONE HEARTBEAT, ONE KNOWLEDGE; THE TRUE ESSENCE OF LIFE

Nieuw Bewust Nederland is een maatschappelijk netwerkplatform in ontwikkeling. Het is niet mogelijk op dit artikel te reageren via Niburu. Binnenkort zal er meer informatie over Nieuw Bewust Nederland te lezen zijn.

Wij wensen iedereen geduld, liefde, Licht en acceptatie.

One soul, one heartbeat, one knowledge; the true essence of life…NIEUW BEWUST NEDERLAND

Cora Scherp

Views: 29

Comment

You need to be a member of Saviors Of Earth to add comments!

Join Saviors Of Earth

Comment by Jœ å.k.å. βLUÊ :) on November 2, 2009 at 4:36pm
Niet vanuit Niburu maar in samenwerking met Niburu. Leuk dat we op je kunnen "counten" , kom je ook eens langs op onze NING: http://nieuwbewustnederland.ning.com/
Comment by Trudy on November 2, 2009 at 6:16am
The true essence of life.... NIEUW BEWUST NEDERLAND... Geweldig initiatief Joe aka Blue, en wordt dit opgezet vanuit Niburu?? Hmm de politiek heeft mij altijd wel geïnteresseerd... als ik het kan combineren met mijn werk, sure count me in :)))

SoE Visitors

 

  

© 2024   Created by Besimi.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service