Saviors Of Earth

The Unification Epicenter of True Lightworkers

In het referendum in maart 2010 stemden 93% van de IJslanders tégen het terugbetalen van internationale schulden; o.a. Nederland is via de IceSave-spaarflop één van de grote schuldeisers… Maar heb jij dit verhaal al op het journaal gehoord..?

Het gevolg van de uitslag van dit referenfum, was o.a. dat het IMF onmiddellijk haar leningen aan IJsland bevroor; er mochten tot nader order geen nieuwe leningen worden verstrekt.. Maar deze fundamentele revolutie,  zoals gezegd niet uitgezonden op tv, kwam hierdoor alleen maar méér op gang. Met steun van een woedende bevolking startte de regering civiele en strafrechterlijke onderzoeken naar de verantwoordelijken voor de financiële crisis. Er werd via Interpol zelfs een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de ex-directeur van Kaupthing, Sigurdur Einarsson terwijl de overige bankiers die betrokken waren bij de crash het land hals over kop ontvluchtten.

De IJslanders besloten daarop om een nieuwe grondwets-ontwerptekst te schrijven, een grondwet die het land zou bevrijden van een té grote macht van de internationale financiële instellingen en virtueel geld. De huidige grondwet werd aangenomen toen IJsland in 1918 onafhankelijk werd van Denemarken in 1918. Opvallend daarbij is dat de grondwet een bijna exacte kopie is van de Deense, alleen is het woord ‘koning’ telkens door ‘president’ vervangen..! En om deze nieuwe grondwet te schrijven kozen de IJslanders 25 burgers uit 522 volwassenen die niet waren gelieerd aan enige politieke partij, maar die waren aanbevolen door ieder minstens 30 burgers.

Vervolgens werd dit document niet door een handjevol politici opgesteld, maar werd deze geschreven op het internet..! Vergaderingen van de gekozen afgevaardigden werden online uitgezonden, waarbij burgers direct hun commentaar en suggesties konden insturen; zo waren ze er getuige van hoe het nieuwe grondwetsdocument tot stand kwam..! En de grondwet die uiteindelijk uit dit volledig democratische proces ontstaat, zal ter goedkeuring aan het parlement worden aangeboden na de komende verkiezingen, de wereld op zijn kop..!

IJsland is nog geen lid van de Europese Unie, maar heeft op 23 juli 2009 het EU-lidmaatschap aangevraagd. Het land is lid van de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA), samen met Noorwegen, Zwitserland en Liechtenstein. In 1992 tekende IJsland het EER-akkoord met de EU. Dit akkoord was ontworpen om EVA-landen deel uit te laten maken van de Europese markt zonder dat zij lid van de EU zijn. IJsland blijkt nu al het leukste en vooral spannendste jongetje van de klas te worden...

Enkele artikelen uit de nieuwe grondwet van IJsland

Art 15: Recht op informatie. De informatie en dokumenten waarover de publieke overheden beschikken moeten zonder uitzondering ter beschikking zijn en de toegang voor het publiek tot al deze dokumenten moet door de wet gegarandeerd worden.

Art 63: Oprichten van een Controlecomité van de verantwoordelijkheid van de Regering. Een onderzoek naar de maatregelen en beslissingen van de regering kan door 1/3° van de parlementsleden gevraagd worden.

Art 65: Recht van Rechtstreekse consultatie. 10% van de kiezers kunnen een nationaal referendum vragen over de wetten die in het Parlement gestemd worden.

Art 66: Mogelijkheid voor rechtstreelse interpellatie van het Parlement. 2% van de kiezers mogen een vraag voorleggen aan het Parlement en een wetsontwerp kan er neergelegd worden als het door 10% van de kiezers gesteund wordt.

Art 90: Regeringsvorming: De Eerste Minister wordt door het Parlement benoemd.

Art 99: Onafhankelijkheid van de rechtbanken. De onafhankelijkheid van de rechtbanken moet door de wet gegarandeerd worden.

De nieuwe Grondwet moet aan een referendum onderworpen worden voor het door het Parlement gestemd wordt. Dit moet gelijktijdig plaats vinden met de presidentsverkiezingen op 30 juni of in het najaar.

Slaat deze revolutie over naar Spanje..? De Spaanse lente, de sterke protesten tegen de hoge werkloosheid in Madrid op het plein Puerta del Sol, zijn geïnspireerd door de IJslandse pannen- en pottenrevolutie in 2008. Dagblad El Pais schrijft dat vooral jongeren de IJslandse fluwelen revolutie als voorbeeld zien. Bij die betogingen werd begin 2009 de IJslandse regering naar huis gestuurd. De Spaanse betogingen zijn al een week aan de gang. Duizenden betogers gingen de straat op in de aanloop naar de lokale verkiezingen aanstaande zondag. De Kiesraad in Madrid heeft demonstraties dit weekend heeft verboden. Spanje heeft met 21,3% heeft het hoogste werkloosheidscijfer van de Europese Unie.

Deze tekst is van Peter Vereecke, oud-burgemeester van het plaatsje Evergem (B). Hij heeft de Belfourt-groep opgericht en schrijft regelmatig zijn commentaren in een Belfourt-brief.

x

* * *

De stille IJslandse revolutie..!

x Het is heel opmerkelijk dat de laatste jaren IJsland van de aardbol lijkt verdwenen te zijn. Toch stond in 2008 dit kleine eiland in het centrum van de belangstelling als slachtoffer van de eerste bankencrisis. Er werd toen bijzonder zware druk uitgeoefend op de bevolking om de banken via een bailout te redden met als gevolg een heel zware schuldenlast. Maar de IJslandse bevolking dacht er anders over en nam via het parlement de volgende maatregelen..!

  1. de volledige regering werd ontslagen
  2. de premier werd officieel aangeklaagd voor een volksrechtbank
  3. via referendum werd besloten de schulden niet af te betalen
  4. de banken werden genationaliseerd
  5. burgers hebben zelf de grondwet herschreven

En waarom we hier zo weinig over in de kranten hebben kunnen lezen, blijft natuurlijk een vraag, want feitelijk komt het erop neer dat de IJslanders een ‘democratische revolutie’ hebben gepleegd.. Wat is het resultaat van deze 5 stappen..? De toestand nu :

  1. stabiele economische groei van ongeveer 2,5 %
  2. voorbeeldige participatieve democratie
  3. de nieuwe grondwet zal in het najaar ter goedkeuring voorgelegd worden

Fokke & Sukke papiergeld..

Hoe kon dit gebeuren? Deze geweldloze revolutie kon plaatsvinden omdat de bevolking opstond en heel cool reageerde met een ‘NEE’ aan EU en ECB Waarom ? Zowel de Europese Unie als de Europese Centrale Bank worden volledig gecontroleerd en zijn volledig eigendom van privé-families . Deze dreigden IJsland ermee dat het niet aanvaarden van de schuldlast om de banken te redden van hen het ‘Cuba van het noorden’ zou maken. Omdat zij het aangedurfd hebben Europa de rug toe te keren hebben ze zichzelf ervan gevrijwaard het ‘Haiti van het noorden’ te worden.

De druk van EU en ECB rust nu op Griekenland, Italië, Spanje, Portugal en straks nog andere landen. Waarom lezen we in kranten niets over deze vredelievende structurele Ijslandse oplossing?  Omzeggens alle mainstream media worden op het hoogtste niveau gecontroleerd en gecensureerd. Gevolg : bepaalde problemen worden verzwegen en leugens blijven schaamteloos herhaald worden. In dit geval : de machthebbers zijn als de dood dat het voorbeeld van IJsland navolging zou krijgen.

De machtigste familie van deze elite zijn de Rothschilds. Hun rijkdom hebben ze opgebouwd via hun banken en hun geldsysteem. Deze familie zit achter alle belangrijke conflicten, oorlogen en revoluties van de laatste twee eeuwen. Enkele cijfers over deze Rothschild-familie: hun globaal vermogen wordt geschat op 490.000 triljoen dollar, wanneer we hier de ‘nullen’ in plaatsen, komt dit getal tevoorschijn.. US$ 490.000.000.000.000.000 dollar rijk. Als we elementaire wiskundige kennis toepassen, leert ons dat er met  7.000.000.000 (miljard) mensen op deze aarde, voor ieder mens een kleine US$ 70 miljoen dollar beschikbaar is..!  Bij het contempleren van deze cijfers keert de maag van al wie nog een greintje rechtvaardigheidsgevoel heeft : elk van de 35.000 kinderen die iedere dag wereldwijd sterven van honger, dorst & ziekte verlaten deze aarde als potentiële multimiljonair.

Dit is geen complottheorie. Dit zijn feiten en cijfers die aantonen dat het waar is : het lot van 7 miljard wordt bepaald door enkele duizenden, die alle macht en alle rijkdom hebben. Deze toestand is er niet ‘per toeval’ gekomen of omdat zij gewoon handige zakenmannen zijn maar omdat ze daartoe achter de schermen hebben besloten en dit plan vanuit hun machtspositie uitvoeren. Zolang wij als mensheid hiervoor blind bliljven en dit aanvaarden walsen we verder richting afgrond …

Hoogachtend,

Peter Vereecke

oud-burgemeester Evergem

Initiatiefnemer Belfort-group

Views: 17

Replies to This Discussion

RSS

SoE Visitors

 

  

© 2021   Created by Besimi.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service